Kısaca Mermer
Mermer, metomorfizma olayı sonucunda kalker ve dolomitik kalkerlerin yeniden kristalleşmesiyle meydana gelmiş bileşimdir. Bileşimlerinin %90-98’i CaCO3 ‘ten (Kalsiyum Karbonat) oluşmaktadır. Düşük oranda MgCO3 (Magnezyum Karbonat) içermektedir. CaCO3 kritallerinden oluşan mermerlerde esas mineral “Kalsit”tir. Aynı zamanda az miktarda silis, silika, feldspat, demiroksit, mika, fluorin ve organik maddeler bulunabilir. Renkleri genellikle beyaz ve grimsidir. Fakat yabancı maddeler nedeniyle sarı, pembe, kırmızı, mavimtırak, esmerimsi veya siyah renklerinde de olabilirler. Mikroskop altında incelendiğinde, birbirine iyice kenetlenmiş “Kalsit Kristalleri”nden oluştuğu görülür.

Endüstriyel anlamda “mermer”; kesilip parlatılabilen her cins taş mermer olarak kabul edilmektedir. Taşın cinsi ve içeriği ne olursa olsun büyük ebatta blok elde edilebilme, kesilme ve cilalanma gib iözellikler göstermesi, o taşın mermer olarak kabul edilmesine kafi gelmektedir. Bunlardan granit, diyabaz, lösitli siyenit, fanolit ve serpatinler gibi magmadan türeyen kayaçlar da bu suretle mermer tanımının içine girmektedir.

5 Haziran 2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanununda Mermer; II. Grup madenler; Mermer, Dekoratif taşlar, traverten, kalker, dolomit, kalsit, granit, siyenit, andezit, bazalt ve benzeri taşlar içerisinde yer almaktadır.

Mermere kıymet kazandıran özelliği mimari yapılara güzellik kazandıracak şekilde kullanılmasıdır. Parlatıldığı zaman çok şık bir görüntü veren mermerin paleozoik jeolojik zamanda meydana geldiği bilim adamlarınca söylenmektedir. Yer kabuğunda bazen kilometrelerce derinlere kadar uzanabilen mermer karalarda bol miktarda bulunur. Özelikle Fransa, İtalya, Belçika, İspanya mermer yönünden oldukça zengindir. Uruguay da renkli mermerleri ile ünlüdür.

Delme ve kesme makinaları, kaldırma ve taşıma araçları ile kabaca topraktan çıkarılan mermer taşları sonra atölyelerde özel testerelerle, planyalarla, tornalarla işlenir. İnce sanat işleri ise el ile yapılır.

Esas olarak yapılarda, iç dekorasyonda, heykelcilikte, masa ve sehpa üstünde ve çeşitli süs eşyalarının yapımında kullanılan mermer günümüzde küvet, lavabo ve mutfak tezgahı gibi alanlarda da kullanılmakta ve her geçen gün kullanım alanı yaygınlaşmakta, büyümektedir. Mermerin sert yapısı merdiven ve zemin döşemelerindeki kullanımı dı arttırmaktadır.

 

 
 
 
  Tüm Hakları Saklıdır